Precis Vodka

Smooth, Zipping Vodka

Precis Vodka™

Precis Vodka är vår ursprungliga produkt och vår största försäljning. Drick den företrädesvis som en martini, bara med is och en skiva citron.